Τα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. αποτελούν θεσμό που εισήγαγε το 2001 η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management, ο οποίος αντανακλά και εκπροσωπεί τις υψηλές αξίες και αρχές της επαγγελματικής δράσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Διεξάγονται κάθε φορά στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, καθώς το φαρμακευτικό management διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες, εξασφαλίζοντας την ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φαρμάκων.

Στα Αριστεία βραβεύονται οι βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στη φαρμακευτική αγορά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, εκφράζοντας την προσήλωση της Εταιρείας μας στην προώθηση της αριστείας, τόσο σε επίπεδο στελεχών, όσο και φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα ο θεσμός των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. επιδιώκει…

1. Να αναγνωρίσει, να επιβραβεύσει και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας, τόσο στην αγορά του φαρμάκου όσο και των προϊόντων φροντίδας υγείας.

2. Να υπογραμμίσει την αξία της αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση:
  • των δεδομένων κλινικής πρακτικής,
  • της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης,
  • της πρόσβασης σε θεραπείες και υπηρεσίες υγείας,
  • της πρόσληψης, τήρησης και συμμόρφωσης της θεραπείας,
  • του συντονισμού και της παροχής των υπηρεσιών

και τελικά μπορεί να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

3. Να εντοπίσει και να αναγνωρίσει το ταλέντο (πίσω από επαγγελματικές πρακτικές), τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και σε επίπεδο στελεχών.

4. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η επιτυχία εκτιμάται από τον κλάδο, καλλιεργώντας τη δημιουργική άμιλλα.
Ή

Κατηγορίες των Αριστείων
Ε.Ε.Φα.Μ. 2022

Οι κατηγορίες των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2022, είναι:

Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος

Η κατηγορία αφορά επικοινωνιακή καμπάνια που υποστηρίζει την εισαγωγή νέου προϊόντος ή νέου συνδυασμού προϊόντων στην αγορά των συνταγογραφούµενων φαρμάκων.

Καλύτερη Καμπάνια Ώριμου Προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων

Η κατηγορία αφορά:

  • Τη διαχείριση ομάδας προϊόντων που αντιμετώπισαν αποτελεσματικά προκλήσεις και ευκαιρίες στην αγορά.
  • Την επιτυχημένη αλλαγή εικόνας ενός ή περισσότερων ώριμων προϊόντων (προϊόντα που κυκλοφορούν περισσότερα από 4 χρόνια στην αγορά).
  • Την επέκταση γραµµής και νέες ενδείξεις.
Καλύτερη Καµπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών προϊόντων που ανήκουν στα Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).

Καλύτερη Καµπάνια Προϊόντων Αυτο-φροντίδας

Η κατηγορία επικεντρώνεται σε ευρείας χρήσεως προϊόντα υγείας και αυτό-φροντίδας (συµπληρώµατα διατροφής, φαρµακευτικά προϊόντα στοµατικής υγιεινής, δερµοκαλλυντικά, οµοιοπαθητικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα).

Καλύτερο Πρόγραμμα Ψηφιακής Επικοινωνίας

Η κατηγορία αφορά προγράμματα ψηφιακής επικοινωνίας που αξιοποιούν ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Αυτά μπορεί να αφορούν:
Δράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Διαδικτυακοί τόποι, εφαρµογές κ.λπ.

Καλύτερο Πρόγραµµα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού

H κατηγορία αναγνωρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες που στοχεύουν: στην υποστήριξη ασθενών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών

Καλύτερη Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η κατηγορία αφορά δράσεις / προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως:
Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας
Φιλανθρωπικές δράσεις
Δράσεις Εθελοντισμού κ.α.

Ενημερωθείτε για τους όρους συμμετοχής, την δομή της παρουσίασης καθώς και την διαδικασία αξιολόγησης των συμμετοχών

Όροι Συμμετοχής

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 2022

Download PDF

Δομή Παρουσίασης

Λεπτομερής αναφορά για πως θα δομήσετε την παρουσίασή σας

Download PDF

Διαδικασία Αξιολόγησης

Στάδια αξιολόγησης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και βραβεία

Download PDF

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι πλήρεις φάκελοι των υποψηφιοτήτων κατατίθενται ηλεκτρονικά έως την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.00. Σημειώνουμε ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής μπορεί να προηγείται της κατάθεσης του πλήρους φακέλου.