Ζήκας Σεραφείμ

Σεραφείμ Ζήκας

Φαρμακοποιός, Γεν. Γραμματέας ΠΦΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΙΔΕΕΑΦ

Μέλος Κριτικής Επιτροπής Αριστείων

Ο κ. Σεραφείμ Ζήκας  γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Αθήνα.  Είναι πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1984 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο κλάδο του φαρμάκου διατηρώντας  φαρμακείο στην περιοχή της Θήβας.

Ο κ. Ζήκας έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση καθώς έχει διατελέσει:

  • Εκλέκτορας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου από το 1984 έως και σήμερα
  • Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας από το 2007 έως και σήμερα
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ από το 2011 έως και σήμερα, στις θέσεις του μέλους, του Ταμία, του Β΄ Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα
  • Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) από το 2017 έως και σήμερα.

Επί της Προεδρίας του κ. Ζήκα το ΙΔΕΕΑΦ μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό φορέα με την υλοποίηση δεκάδων επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν πλήθος φαρμακοποιών ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη του αυξήθηκαν από 2.500 σε 10.000. Τα σεμινάρια για την φορολογική διαχείριση του φαρμακείου, για την Υποδειγματική Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων, τα σεμινάρια των Πρώτων βοηθειών, οι ημερίδες για την ορθή χρήση Αναπνευστικών Συσκευών χαίρουν της ευρείας αποδοχής των φαρμακοποιών. Το ΙΔΕΕΑΦ προσαρμοζόμενο πλήρως στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν λόγω της πανδημίας της Covid-19 σχεδίασε και υλοποίησε πλήθος  διαδικτυακών  σεμιναρίων και συμποσίων, όπως τα σεμινάρια για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και για την φαρμακευτική φροντίδα του Σακχαρώδους Διαβήτη, τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση από τους φαρμακοποιούς.  Σημαντικό γεγονός της θητείας του κ. Ζήκα στο ΙΔΕΕΑΦ αποτέλεσε ο ορισμός του Ινστιτούτου ως φορέα πιστοποίησης των φαρμακοποιών για τη διενέργεια αντιγριπικού εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού ορού. Ο κος Ζήκας, ως υπεύθυνος για την διαμόρφωση και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ινστιτούτου εξασφάλισε την συνεργασία καταξιωμένων φορέων, όπως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και εξαίρετων και διακεκριμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.

Ο κ. Ζήκας  είναι αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ από το Μάρτιο του 2021 ενώ διετέλεσε και Αντιδήμαρχος στο Δήμο Θηβαίων από το 1994 έως και το 1998, και συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με τα κοινά με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Είναι παντρεμένος με την Φαρμακοποιό κα Λουκίδου και έχουν μια κόρη Φαρμακοποιό.

Mr. Serafeim Zikas was born and raised in Athens. He graduated from the Department of Pharmacy of the of the Natioanal and Kapodistrian University of Athens. Since 1984 he has been professionally active in the pharmaceutical sector, maintaining a pharmacy in the area of ​​Thιva.

 

Mr. Zikas has developed intense trade union activity as he has served:

  • Representative of Panhellenic Pharmaceutical Association from 1984 until today
  • President of Pharmaceutical Association of Thebes from 2007 until today
  • Member of the Board of Directors of PFS from 2011 until today, in the positions of member, Treasurer, Second Vice President and General Secretary
  • President of the Institute for Continuing Education and CPD of community pharmacists from 2017 until today.

 

——————————–

During the Presidency of Mr. Zikas, IDEEAF was transformed into a modern educational institution with the implementation of dozens of training seminars, conferences and training programs in which many pharmacists participated, while its registered members has increased from 2,500 to 10,000. The seminars for the tax management of the pharmacy, for the compounding, the seminars of First Aid, the workshops for the correct use of Respiratory Devices enjoy the wide acceptance of the pharmacists. IDEEAF fully adjustable to the special circumstances prevailing due to the Covid-19 pandemic, has planned and implemented a number of online seminars and symposia, such as seminars on adult vaccinations and on the treatment of diabetes mellitus, which enjoy the wide acceptance of pharmacists. An important event of Mr. Zikas’s term at IDEEAF was the designation of the Institute as a certification body for pharmacists for the implementation of influenza vaccination and the administration of anti-tetanus serum. Mr. Zikas, as responsible for the developing and implementation of the educational program of the Institute has ensured the cooperation of established bodies, such as the Hellenic Red Cross, and excellent and distinguished academics and scientists.

Mr. Zikas has been an alternate member of the Board of Directors of EOPYY since March 2021 while he was also Deputy Mayor of the Municipality of Thiva from 1994 to 1998, and continues to be actively involved with the public in any appropriate way.

He is married to the Pharmacist Mrs. Loukidou and they have a daughter, Pharmacist.