Κοτιώνης Θ.

Θεόδωρος Κοτιώνης

Διευθύνων Σύμβουλος, Bold Ogilvy

Μέλος Κριτικής Επιτροπής Αριστείων

Theodore Cotionis
Managing Director, Bold Ogilvy

Theodore was born in Istanbul in 1948.

He immigrated to Athens in 1964 where he studied Mathematics at the University of Athens and  later Marketing at the New York University.

He started his career in 1972, as media planner, at Adel Saatchi & Saatchi. In less than a year he took over the responsibility of the Media Department and became member of BoD.

In 1977, along with Antonis Rapsomanikis and Yannis Efstathiadis founded Bold Ogilvy. Since 1997 he is the Managing Director of the company and responsible for all the operations of the group in Greece and abroad.

From 1999 to 2003, he served as President of Hellenic Association of Communications Agencies (EDEE). He is the inspirer, founder and the first President of the Institute of Communication, an non profit organization in which four Universities and EDEE work on social research, education, promotion of talent.

—————————-

Θεόδωρος Κοτιώνης
Διευθύνων Σύμβουλος,
Bold Ogilvy

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το 1948.

Το 1964, ήρθε στην Αθήνα, όπου σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και, αργότερα, Marketing στο New York University.

Το 1972, ξεκίνησε την καριέρα του ως Media Planner, στην AΔΕΛ. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, ανέλαβε την ευθύνη του τμήματος των Media και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 1977, μαζί με τον Αντώνη Ραψομανίκη και τον Γιάννη Ευσταθιάδη ίδρυσαν την Bold Ogilvy. Από το 1998 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 1999 έως το 2003, ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ). Eίναι εμπνευστής, ιδρυτής και ο πρώτος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, ενός πρωτοπόρου φορέα διαλόγου μεταξύ της Ακαδημαϊκής κοινότητας και των κλάδων της Επικοινωνίας, όπου τέσσερα πανεπιστήμια και η ΕΔΕΕ συνεργάζονται σε θέματα κοινωνικής έρευνας, εκπαίδευσης και ανάδειξης ταλέντων.

Είναι τακτικός ομιλητής σε θέματα της Επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.