bourantas

Δημήτρης Μπουραντάς

Πρύτανης New York College

Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι Πρύτανης του New York College και για πολλά χρόνια καθηγητής του Μάνατζμεντ, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων για τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει 15 βιβλία, εκ των οποίων έχουν γίνει best seller τα παρακάτω: «Μάνατζμεντ» (ΜΠΕΝΟΣ), « Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΜΠΕΝΟΣ), «Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας» (ΚΡΙΤΙΚΗ). To μυθιστόρημα «Όλα σου τα ‘μαθα μα ξέχασα μια λέξη», (ΠΑΤΑΚΗΣ) κέρδισε το βραβείο Αναγνωστών (ΕΚΕΒΙ 2008) και βρέθηκε για τέσσερα χρόνια στις λίστες των ευπώλητων. Επιπλέον, τα βιβλία του «Επί σκηνής χωρίς πρόβα» (ΠΑΤΑΚΗΣ), «Το Γράμμα της Ελπίδας»(ΛΙΒΑΝΗΣ), «Μιλώντας στα παιδιά μου για τη πραγματικά επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή», «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το προσωπικό Μάνατζμεντ» (ΠΑΤΑΚΗΣ), «Κραυγή Σιωπής», (ποιητική συλλογή, εκδόσεις Πατάκη), “Αν μ’άφηνες τη λέξη να σου μάθω” (ΠΑΤΑΚΗΣ), “Επιτυχημένος μάνατζερ και ηγέτης” (ΨΥΧΟΓΙΟΣ)βρέθηκαν στις λίστες των Best Sellers για αρκετούς μήνες. Επιπρόσθετα έχει εκδοθεί το βιβλίο “Leadership metacompetencies“, AshgateGower Publications που βρέθηκε στις λίστες των ευπώλητων του Amazon. Πρόσφατα εκδόθηκε «Αποφασίζω: η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας” (ΨΥΧΟΓΙΟΣ).

Επίσης έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές στις οποίες έχουν απονεμηθεί το πρώτο και το δεύτερο Ευρωπαϊκό βραβείο. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για Ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Apivita και τώρα είναι πρόεδρος ΔΣ της Endless– Ευρωχαρτική.

Κάθε χρόνο δίνει περισσότερες από 60 διαλέξεις χωρίς αμοιβή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον «Τίτλο Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Νew York TimesDiezeit, Γερμανική Ραδιοφωνία, Φιλανδική τηλεόραση κ.α.)

Dimitris Bourantas is the New York College Dean and α Professor of Management and Human Resources Management, as well as Director of the Executive MBA and of the MSc in Human Resources Management at the Athens University of Economics & Business.
He has published a large number of articles for the most prestigious international scientific journals. He has authored 10 books, of which have become best-sellers: “Management” , “Human Resources Management” (BENOSEditions), “Leadership: The Road to Continuing Success” (KRITIKI editions). The novel “I learned you all but I Lost a Word”, (PATAKIS) won the Readers’ Prize (2008) and has been on the sales lists for four years. In addition, his books “On the Stage without Rehearsal” (PATAKISeditions), “The Letter of Hope” (LIVANISeditions), “Talking to My Kids About Really Successful Career and Personal Life”, “The Great Philosophers and Staff Management” (PATAKISeditions), “Cry of Silence”, (poetry collection, Patakis editions), have been on the Best Sellers list for several months. In addition, the book “Leadership meta-competencies”, Ashgate-Gower Editions, has been published on Amazon’s retailers list. He recently published the novel “If You Leave Me the Word to Know You” (PATAKIS editions ) which is a continuation of “All I Learned But I Lost a Word”.He has also supervised doctoral dissertations in which the first and second European awards have been awarded. Also he has many years of professional experience working as an executive, consultant and trainer for Greek and international organizations and for a large number of Greek and multinational companies. 

His primary research, teaching and consulting activities are in the areas of Leadership, Organizational Change, Executive Teams, Strategic Alignment, Climate and Culture Development, and Human Resources Management.

Each year he delivers more than 60 lectures to non-profit organizations. Dimitris Bourantas specializes in developing senior executives and teams, managing change, managing corporate culture and strategically aligning businesses and organizations. He has been repeatedly awarded the “High Teaching Performance Title” by the Department of Administrative Science and Technology of the Athens University of Economics and Business. Many of his interviews have been hosted in the daily and magazine press, as well as on radio and television in Greece and abroad (New York Times, DieZeit, German Radio, Finnish TV, etc.)